Års- og bærekraftsrapport 2022

Vi er begeistret for å presentere en kombinert årsrapport og bærekraftsrapport for 2022, som skal gi en mer komplett bærekraftsrapportering. Rapporten gir en helhetlig oversikt over våre økonomiske, sosiale og miljømessige resultater og innsats i året som er gått.

Vi har også valgt å skille ut detaljert Årsregnskap og noter for Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS i separate dokumenter.