Avfall Sør Næring AS er et søsterselskap til Avfall Sør AS.

Avfall Sør Næring AS skal drive mottak, markedsføring og salg av  tjenester knyttet til næringsavfall til deponi, og markedsføring og  salg av jordprodukter, og alt som står i forbindelse med dette.  Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Ledergruppe i Avfall Sør AS

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør
 
Trond Johansen
Avdelingsleder Fellestjenester
 
Linn Olsen Nordby
Avdelingsleder Kunde og innsamling
 
Solfrid Myklebust
Avdelingsleder HR/HMS
 
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
 
Elisabeth A. Helle
Avdelingsleder Plan og utvikling
 
Leif Håvard Seljeflot
Avdelingsleder økonomi
 

Styret i Avfall Sør AS

Ole Petter Krabberød
Styreleder
 
Arild Berge
Nestleder
 
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Lise Solgaard
Styremedlem
 
Lisbeth Andersen
Lisbeth Andersen
Styremedlem
 
Arild Andresen
Arild Andresen
Styremedlem
 
Thorlaug Rabbersvik
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansatterepresentant
 
Rune Johansen
Styremedlem ansatterepresentant
 

Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller kommunikasjonsansvarlig
Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør
Lars Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig

Avdeling - Kunde og innsamling

Avdelingen har ansvar for innsamling av avfall fra husholdninger og hytter, for mottak og behandling av avfall som leveres på våre fire gjenvinningsstasjoner. Avdelingen har en driftsavdeling, et kundesenter som betjener henvendelsene til Avfall Sør samt ansvar for kommunikasjon.
Linn Olsen Nordby
Avdelingsleder - Kunde og innsamling
 
Merete Amundsen
Leder kundesenter
 
Bilde ansatt
John Svendsen Kleivset
Driftsleder Kunde og innsamling
 
Rune Johansen
Driftsleder Mjåvann og Høllen Vest
 
Odd Ugland
Driftsleder Sørlandsparken
 

Avdeling - Gjenvinning og behandling

Avdelingen har ansvar for Støleheia avfallsanlegg, inkludert kompostering av bioavfall i tillegg til en rekke andre aktiviteter.
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 

Avdeling - HR og HMS

Avdelingen har ansvar for HMS samt HR og personal.
Solfrid Myklebust
Avdelingsleder HR/HMS
 

Avdeling - Plan og utvikling

Avdelingen har ansvar for oppfølging av rammebetingelser og regelverk angående avfallshåndtering, og utarbeidelse av avfallsplaner og forskrifter innenfor området. Avdelingen koordinerer Avfall Sørs arbeid med utvikling og analyser i forhold til miljø, samfunn, ombruk og materialgjenvinning.
Elisabeth A. Helle
Avdelingsleder Plan og utvikling
 

Avdeling - Økonomi

Avdelingen har ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og lønn.
Leif Håvard Seljeflot
Avdelingsleder økonomi
 

Avdeling - Fellestjenester

Avdelingen har ansvar for innkjøp og anskaffelser, data, statistikk og kommunikasjon.
Trond Johansen
Avdelingsleder - Fellestjenester
 

Styret i Avfall Sør Næring AS

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Styrets leder
 
Britt G. Iversen
Styremedlem
 
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Lisbeth Andersen
Lisbeth Andersen
Styremedlem
 
Egil Ausland
Styremedlem
 

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Harry Hansen
Daglig leder Avfall Sør Næring AS
Nina G. Frigstad
Kundekonsulent

Styret i Avfall Sør Holding AS

Ole Petter Krabberød
Styreleder
 
Arild Berge
Nestleder
 
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Lise Solgaard
Styremedlem
 
Lisbeth Andersen
Lisbeth Andersen
Styremedlem
 
Arild Andresen
Arild Andresen
Styremedlem
 

Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Britt G. Iversen
Styremedlem
 
Frode Rosland
Styremedlem
 
Hans Georg Høgevoll-Garstad
Styreleder