TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Kontaktpersoner Støleheia

Vi holder til på Støleheia Avfallsanlegg
Leveringsadresse: Stølevegen 22, 4715 Øvrebø - GPS-Koordinater: 58.253963, 7.894449

Du kan komme i kontakt med oss på telefon 38 15 23 95 eller postnaering@avfallsor.no 

Daglig leder Avfall Sør Næring
91 87 04 85
Nina G. Frigstad
Kundekonsulent Avfall Sør Næring
97 51 58 91