TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Styret i Avfall Sør Næring AS

Styrets leder
95 11 89 99
Styremedlem
Styremedlem
Britt G. Iversen
Styremedlem
90 07 32 33
Styremedlem
95 21 21 39