Styret i Avfall Sør Næring AS

Styrets leder
95 11 89 99
Styremedlem
Styremedlem
Britt G. Iversen
Styremedlem
Styremedlem