Bygge- og rivningsavfall er avfall som kommer etter oppussing hjemme. Du kan levere de fleste typer bygge- og rivningsavfall til din nærmeste gjenvinningsstasjon.

En del byggavfall inneholder farlige stoffer som kan være skadelige når det rives, knuses eller kastes. Det er derfor viktig at du sorterer avfallet underveis i oppussingen, og leverer inn dette avfallet slik at det kan håndteres på riktig måte.