Pågående prøveprosjekt (geografisk begrenset).

Frå februar til juli 2023 vert det gjennomført et prøveprosjekt for å teste ut ulike måtar å samle inn brukbare og øydelagte tekstilar. Prøveprosjektet vert gjennomført i desse kommunane (utvalde områder): Askøy, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Lier, Lørenskog, Modum, Sigdal, Stavanger, Trondheim og Øvre Eiker. 

Om du ikkje bur i ein av desse kommunane, gå til Tekstilar, klede og sko for informasjon om levering av tekstilar.