Rene masser er ikke-forurenset jord, grus, sand, stein, leire, torv og myr.