Avfall Sør AS oppfordrer velforeninger og borettslag i Kristiansand og Vennesla til å organisere ryddeaksjoner i nærmiljøet.

Utplassering av containere

De fleste velforeninger/borettslag ønsker å gjennomføre en slik ryddeaksjon før 17.mai, men det gis mulighet for å fortsette også etter denne dato. Ryddeaksjonen starter 1. april 2022 og må være avsluttet senest 31.mai 2022.
Containere til sortering av avfall vil bli utplassert i samarbeid med Peter Løvaas Transport AS.
Det er kun mulig å bestille containere til årets ryddeaksjon 1 gang, og vi gjør også oppmerksom på at utplasserte containere ikke må overfylles.

Avfallet skal sorteres i:

 1. Park-/hageavfall
  Avfall Sør AS vil dekke alle kostnader i forbindelse med utplassering, innhenting og behandling på avfallsanlegget for containere som kun benyttes til park-/hageavfall.Containere til park-/hageavfall må ikke inneholde annet enn kvister, busker, oppkuttede trær osv.
  Dersom park-/hageavfall blandes med restavfall vil containeren bli registrert som restavfall. Avfall Sør AS vil da viderefakturere behandlingsavgiften til velforeningen/borettslaget. Behandlingsavgift for usortert avfall er: kr 2.164,- pr. tonn ekskl. mva.
 2. Restavfall
  Dersom velforeningen/borettslaget ønsker å få utplassert container til restavfall vil Avfall Sør AS dekke kostnader til utplassering og innhenting av container.
  Det er ikke tillatt med sorte søppelsekker i containerne. Skal det kastes sekker i containeren må disse være gjennomsiktige. Gjennomsiktige søppelsekker kan kjøpes i dagligvarebutikk.
  Behandlingsavgift for usortert avfall (restavfall) er på kr 2.164,- pr tonn ekskl. mva. Denne avgiften må dekkes av borettslaget/velforeningen.
  Vi gjør spesielt oppmerksom på at kontaktperson stilles ansvarlig for sorteringen dersom gratis containere til park-/hageavfall utplasseres. Denne personen vil, som representant for velforeningen/borettslaget, bli gjort økonomisk ansvarlig dersom avfallet ikke er sortert.
 3. Farlig avfall og EE-avfall (utrangerte elektriske og elektroniske produkter)
  Farlig avfall og EE-avfall skal ikke leveres i container til restavfall. Denne typen avfall må spesialbehandles, og må derfor leveres direkte til en av våre gjenvinningsstasjoner.
  Eksempler på farlig avfall er impregnert trevirke, oljeprodukter, maling, lim, kjemikalier osv.
  EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall (produkter som bruker strøm/batterier).

 

Gjenvinningsstasjonene
Det er gratis å levere avfall dersom dette sorteres på gjenvinningsstasjonen. Det står utplassert containere som avfallet skal sorteres i, se sorteringsanvisning på stedet. Her er åpningstider på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.
De velforeninger/borettslag som ønsker å delta må fylle ut vedlagte skjema og snarest sende det på e-post til: post@peter-lovaas.no.
NB! All bestilling må gjøres skriftlig. Det tas dessverre ikke imot bestillinger pr. telefon.
Bestillingsskjema kan kun inneholde bestillinger pr. dato på vanlige virkedager, ikke på klokkeslett (timebestilling). Containere blir levert ut mellom kl. 07:00 og kl. 17:00.
Dersom du har spørsmål om ryddeaksjonen bes disse rettes direkte til: Peter Løvaas Transport AS, tlf. 95 21 05 00 eller 95 72 86 59.