TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.
Åpningstider - Høllen Vest gjenvinningsstasjon
Tirsdag:
15.00 - 19.00
Torsdag:
15.00 - 19.00
Kortere åpningstid
Vi holder stengt
01. jan - 1. Nyttårsdag
18. apr - Skjærtorsdag
19. apr - Langfredag
20. apr - Påskeaften
22. apr - Andre påskedag
01. mai - Offentlig høytidsdag
17. mai - Grunnlovsdag
30. mai - Kristi himmelfartsdag
10. jun - Andre pinsedag
24. des - Julaften
25. des - 1. Juledag
26. des - Andre juledag
31. des - Nyttårsaften