TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Åpningstider - Mjåvann 

Åpningstider - Mjåvann gjenvinningsstasjon
Mandag:
08.00 - 19.00
Tirsdag:
08.00 - 19.00
Onsdag:
08.00 - 19.00
Torsdag:
08.00 - 19.00
Fredag:
08.00 - 19.00
Lørdag:
08.00 - 15.00
Kortere åpningstid
17. apr
Onsdag før Skjærtorsdag:
08.00 - 12.00
24. des
Julaften:
08.00 - 12.00
31. des
Nyttårsaften:
08.00 - 12.00
Vi holder stengt
01. jan - Nyttårsdag
18. apr - Skjærtorsdag
19. apr - Langfredag
20. apr - Påskeaften
22. apr - Andre påskedag
01. mai - Offentlig høytidsdag
17. mai - Grunnlovsdagen
30. mai - Kristi himmelfartsdag
10. jun - Andre pinsedag
25. des - 1. Juledag
26. des - 2. Juledag
01. jan - Nyttårsdag