TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Beliggenhet

Velg kommune og søk etter adresse i kartet:

Mjåvann Gjenvinningsstasjon
Leveringsadresse: Mjåvannsvegen 46, 4628 Songdalen - GPS-Koordinater: 58.143821, 7.873914

Sørlandsparken Gjenvinningsstasjon
Leveringsadresse: Skibåsen 34, 4636 Kristiansand - GPS-Koordinater: 58.173922, 8.120195

Støleheia Gjenvinningsstasjon
Leveringsadresse: Stølevegen 22, 4715 Øvrebø - GPS-Koordinater: 58.253963, 7.894449

Høllen Vest Gjenvinningsstasjon
Leveringsadresse: Birkedalsveien 76, 4640 Søgne - GPS-Koordinater: 58.077207, 7.795014