Salg av jord, bark, grus...Jord- og barkprodukter

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Salg av jord og bark er avsluttet for sesongen (5. oktober 2020)

Mjåvann gjenvinningsstasjon
Salg av BioKOMPOST, VekstJORD og GranBARK er nå avsluttet for sesongen (2. november 2020)

Støleheia gjenvinningsstasjon
Salg av ulike jord- og steinprodukter samt sand hele året. Vi laster din tilhenger.

Støleheia avfallsanlegg
Subbus, grus, pukk, sprengstein o.l. selges fra Støleheia Pukkverk. Støleheia Pukkverk AS eies av Avfall Sør Holding AS og TT Anlegg. Vi kan også være behjelpelig med transport.
Kompost, jord og bark i lastebil selges fra Avfall Sør Næring. Vi kan være behjelpelig med transport.

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle våre leveranser av kompost, jord- og barkprodukter foretas i henhold til våre til enhver tid gjeldende generelle salgs- og leveringsbetingelser, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene kan du lese i sin helhet her.