Viktig melding
Kryss/lukk ikon

FARE FOR STREIK HOS RENOVATØRER I KRISTIANSAND OG VENNESLA

Fra mandag 28. september kan renovatører som samler inn husholdningsavfall bli tatt ut i streik. Det vil påvirke henting av avfall hos innbyggere i Kristiansand og Vennesla , men også fra barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige institusjoner. Har du tømming en av de neste dagene, kan det være smart å sette ut en halvfull dunk istedenfor å risikere å ikke få tømt dunken neste uke. Blir ikke dunken din tømt på vanlig tømmedag kan du la den stå ute så vil vi tømme den så snart det lar seg gjøre. Følg med på hjemmesiden her og Avfall Sørs Facebookside for oppdatering om mulig streik.

Salg av jord, bark, grus...Jord- og barkprodukter

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Salg av Vekst
JORD og GranBARK.  Vi laster din tilhenger. 

Mjåvann gjenvinningsstasjon
Salg av VekstJORD, BioKOMPOST og GranBARK.  Vi laster din tilhenger. 

Støleheia gjenvinningsstasjon
Salg av ulike jord- og steinprodukter samt sand hele året. Vi laster din tilhenger.

Støleheia avfallsanlegg
Subbus, grus, pukk, sprengstein o.l. selges fra Støleheia Pukkverk. Støleheia Pukkverk AS eies av Avfall Sør Holding AS og TT Anlegg. Vi kan også være behjelpelig med transport.
Kompost, jord og bark i lastebil selges fra Avfall Sør Næring. Vi kan være behjelpelig med transport.

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle våre leveranser av kompost, jord- og barkprodukter foretas i henhold til våre til enhver tid gjeldende generelle salgs- og leveringsbetingelser, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene kan du lese i sin helhet her.