TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Salg av jord, bark, grus...Jord- og barkprodukter

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Salg av jord og bark starter opp lørdag 6. april 2019. Vi laster din tilhenger.

Mjåvann gjenvinningsstasjon
Salg av jord, biokompost og bark starter opp lørdag 6. april 2019. Vi laster din tilhenger.

Støleheia gjenvinningsstasjon
Salg av ulike jord- og steinprodukter samt sand hele året. Vi laster din tilhenger.

Støleheia avfallsanlegg
Subbus, grus, pukk, sprengstein o.l. selges fra Støleheia Pukkverk. Støleheia Pukkverk AS eies av Avfall Sør Holding AS og TT Anlegg. Vi kan også være behjelpelig med transport.
Kompost, jord og bark i lastebil selges fra Avfall Sør Næring. Vi kan være behjelpelig med transport.