TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Sortering på gjenvinningsstasjonen

Driften av gjenvinningsstasjonene finansieres over renovasjonsgebyret, og innbyggerne kan derfor levere avfallet til den gjenvinningsstasjonen de ønsker uten å betale.  Ordningen med gratis levering gjelder avfall levert med personbil klasse B, med eller uten henger.  Det er ikke anledning til å benytte innleid transportør.

Riktig sortering starter hjemme
Grovsorter avfallet før du reiser hjemmefra, så sparer du tid på gjenvinningsstasjonen.  Spesielt på lørdager er det ofte kø. Det du vil kaste skal sorteres etter anvisninger som gis på stedet.  Er du i tvil om hva som er riktig sortering, spør betjeningen.  De er der for å hjelpe deg. Du kan også skrive inn søkeord for rett sortering.

Brukbare gjenstander som du vil kaste, kan andre ha bruk for.  Vi oppfordrer deg til å levere brukbare gjenstander i bruktbua på gjenvinningsstasjonen på Støleheia, i brukthallen på Sørlandsparken eller direkte til Mjåvann Bruktbutikk. På anlegget til Mjåvann gjenvinningsstasjon har vi nå åpnet Mjåvann Bruktbutikk. Sjekk ut Facebooksiden til Mjåvann Bruktbutikk. Innleverte brukte ting fra Sørlandsparken blir også lagt ut for salg på MJåvann Bruktbutikk.

 

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Hageavfall og fremmede arter

De fleste plantearter i Norge er ikke skadelige, men enkelte kan være en trussel hvis de kommer på avveie.  Planter som spres ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører hjemme kalles fremmede arter.  Slike planter ønsker vi at du leverer til en av våre gjenvinningsstasjoner.  Hageavfallet du har levert tar vi hånd om på en sikker måte.
Noen eksempler: Edelgran, Buskfuru, Mispel, Sibirkornell, Syrin, Gullregn, Høstberberis, Hagelupin og mange flere.
Les om fremmede arter og hvilke som er svartelistet.

Det er pant på kasserte fritidsbåter/båtvrak - les mer

Retningslinjer

I Administrative retningslinjer kan du lese om de forhold mellom Avfall Sør og abonnentene som har betydning for bruk av gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon