Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 4. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Ved Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner er vi nå tilbake med ordinære åpningstider. Til tider vil det være redusert kapasitet. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonene vil biler i slike tilfeller bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk åpnet onsdag 6. mai. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

1
Hva koster det å levere avfall på gjenvinningsstasjonene?

Dersom du sorterer avfallet etter Avfall Sørs anvisninger, kan du levere avfallet «gratis» på gjenvinningsstasjonene. Innbyggerne i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kan fritt velge hvilken gjenvinningsstasjon de vil benytte. Driften av gjenvinningsstasjonene dekkes over renovasjonsgebyret.

2
Hvor blir jeg kvitt avgravningsmasser som jord, røtter og stein?

Du kan levere dette på en av gjenvinningsstasjonene i Kristiansandsregionen. Husholdninger leverer gratis, mens næringsdrivende må betale for dette tilbudet.

3
Hvor kan jeg kaste isopor?

Inntil videre må du levere Isopor® og annen EPS som restavfall. Isopor® eller ESP pakkes ofte rundt nye elektriske artikler og møbler. I Kristiansandsregionen er ikke avfallsstrømmen av EPS stor nok til å bli levert videre til materialgjenvinning.

4
Hvor kan jeg levere spillolje og oljefilter fra bilen?

Olje og oljefiltre er farlig avfall. Spillolje og oljefiltre skal leveres til farlig avfall mottaket på en av våre gjenvinningsstasjoner. Ta kontakt med betjeningen så hjelper de deg. Spilloljen samles på oljefat og transporteres til Renor AS i Brevik.

5
Kan jeg kaste batterier og lyspærer i den grå dunken?

Alle typer batterier og lyspærer skal behandles som farlig avfall. Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Spør betjeningen på stasjonen om hjelp.

6
Er det vrakpant på båter? Hva må jeg gjøre for å få levert et båtvrak å få betalt for dette?

Fra 1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en vrakpant på båter der båteiere kan motta 1000 kroner per leverte fritidsbåt ved søknad om tilskudd. Innbyggere i Avfall Sørs eierkommuner kan levere fritidsbåter på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. www.avfallsor.no/båtvrak