Menneskene er en del av naturen. Vi er avhengige av at den er i balanse. Når vi bruker mer enn naturen tåler, vil det få konsekvenser, også for oss. Å velge grønt er å være ansvarlig og velge det som er det beste på lang sikt, men også ofte på kort sikt.

Å redusere avfallsmengden og sørge for materialgjenvinning er viktig for miljøet og for fremtiden. Mye av vårt avfall består av verdifulle naturressurser.

Å kildesortere er bra, men hvilke andre grønne valg kan vi ta?

  • Behovsvurdering: Er kjøpet nødvendig, eller kan du reparere det du har fra før?
  • Kjøp og selg gjerne brukt – bruk bruktbutikker, Tise, Finn.no, Facebook og andre nettsteder
  • Velg kvalitet når du kjøper noe nytt, slik at levealderen for varen blir lang. Dette gjelder særlig klær, elektronikk, møbler og biler.
  • Velg gjerne produkter med miljømerking (økologisk mat, Fair Trade, Svanen, EU, Bra miljöval etc) – de har som regel lavere miljøbelastning enn andre produkter.
  • Velg produkter med mindre emballasje.
  • Dyrk dine egne grønnsaker i hagen eller på balkongen. Hjemmekompostering eller Bokashi er et alternativ for de mest interesserte.
  • Spis mer plantebasert mat – og spis opp maten din!
  • Kildesorter avfallet ditt, slik at mest mulig av materialene kan bli gjenvunnet. Det som er i restavfallsdunken, er kun for det som ikke kan gjenvinnes. Dette blir brent og blir til strøm og varme.
  • Ikke kast avfall i naturen. Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned.

Når du kildesorterer, sørger Avfall Sør for å få materialgjenvunnet så mye som mulig av ditt avfall. På denne måten sparer vi naturen for sløsing og unødvendig bruk av viktige naturressurser.

Visste du at ...

Det DU gjør, har innvirkning på miljøet. De rundt deg følger ofte ditt eksempel.

En familie på 4 kaster mat for over 12.000 kr per år rett i søpla.

Matavfall, matrester og hageavfall blir til god kompost på Støleheia.

Vinflasker og syltetøyglass kan bli til isolasjon og nye glassprodukter.

Over halvparten av det som er i restavfallsdunken, kan gjenvinnes.

Materialgjenvinning sparer naturen for store klimautslipp. Mest effekt: tekstiler og metaller.