Ved henting av avfall

På tømmedag må dunken(e) være satt ut til vei- eller fortauskant ved kjørbar vei senest kl. 06.00. Dersom vei på grunn av snø eller andre hindringer ikke er kjørbar, kan renovatøren unnlate å tømme dunken. Husk at gul pil må peke ut mot veien.

Avvik ved offentlige fridager

På grunn av jul og påske og andre offentlige fridager hentes avfallet på andre dager enn normalt. Merk at renovatørene våre kjører doble skift, og dunkene kan bli tømt senere på dagen enn normalt. Du finner oversikt over årets hentedager ved å fylle inn adressen din i feltet over.