Ammunisjon

Dersom du oppdager eller ønsker å kvitte deg med ammunisjon, fenghetter, dynamitt, krutt eller granater skal du la det ligge og kontakte politiet på telefon 02800. Det kan være smart å ta et mobilbilde av eksplosivene for oversendelse til politiet.

Hvor skal det leveres?
Avklares i telefonsamtale med politiet.

Hvorfor må det leveres slik?
Det kreves særskilte og strenge tillatelser for sikker håndtering av eksplosiver. Du kan sette liv og helse i fare, både personell på gjenvinningsstasjonen og kunder som er innom for å levere avfall dersom du kommer med eksplosiver på en av våre gjenvinningsstasjoner.

Hvordan behandles det?
Politiet avtaler med rett firma som har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til å destruere eksplosiver.

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook