Brannslukningsapparat

Brannslukningsapparat med pulver eller skum og andre trykkbeholdere kan leveres til gjenvinningsstasjonen som farlig avfall.

Hvorfor må det leveres slik?
Gassflasker levert i container for metall kan eksplodere og gjøre store skader ved nedkverning av metallene.

Hvordan behandles det?
Brannslukningsapparat og andre trykkbeholdere forbehandles og destrueres ved høy temperatur i egne anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Hva blir det til?
Apparatenes innhold energigjenvinnes mens metallet materialgjenvinnes og blir til nye metallprodukter.

Ønsker du å vite mer om sortering?

www.sortere.no

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook