Døde kjæledyr

Det er naturlig å ta med skadde eller syke kjæledyr som hund, katt og andre smådyr til veterinær. Etter eventuell avliving kan kjæledyret tas med hjem for å begraves eller veterinæren kan sørge for en forsvarlig sluttbehandling.

Døde kjæledyr betraktes av myndighetene som husholdningsavfall. Det er derfor tillatt å pakke inn et dødt kjæledyr og legge dette i grå dunk for restavfall.

Hvorfor må det leveres slik?
Døde kjæledyr er en type avfall som ikke egner seg til å kompostere til jordprodukter.

Hvordan behandles det?
Restavfall leveres til Returkraft der avfallet energigjenvinnes. Avfall Sør tar ikke stilling til eiers eventuelle etiske dilemma ved denne behandlingsformen.

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook