Kvikksølvtermometer

Gamle feber- og steketermometere kan inneholde små mengder kvikksølv. Siden 1. oktober 1998 har det vært forbudt å produsere, importere og selge termometre som inneholder kvikksølv i Norge.

Hvor skal det leveres?
Kvikksølvtermometere leveres til gjenvinningsstasjonen som farlig avfall.

Hvorfor må det leveres slik?
Metallisk kvikksølv er flytende ved romtemperatur og fordamper lett. Kvikksølv tas godt opp gjennom lungene. Hvis et termometer knuses oppstår fare for forgiftning når damp av metallisk kvikksølv pustes inn eller ved langvarig hudkontakt.

Hvordan behandles det?
Gamle kvikksølvtermometre pakkes og sendes til eksterne mottaksanlegg for gjenvinning eller destruksjon.

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook