Malingsspann

Plastspann: tomme og tørre malingsspann med lokket av sorteres ut som plastemballasje og legges i plastsekk for innsamling av plastemballasje.
Metallspann: tomme og tørre malingsspann med lokket av sorteres ut i container for metaller på gjenvinningsstasjonen.
Metallspann med rester av maling, lim og lakk regnes som farlig avfall som skal leveres til mottak for farlig avfall til gjenvinningsstasjon.

Hvorfor må det leveres slik?
I maling og løsemidler kan vi finne farlige stoffer som kan være helse- og miljøskadelige for mennesker og dyr. Er du i tvil om noe er farlig avfall eller ikke kan du levere det som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Avfall Sør sine driftsansvarlige sørger deretter for rett sluttbehandling.

Hvordan behandles det?
Malingsspann i plast fraktes til sorteringsanlegg i Tyskland der de blir materialgjenvunnet som nye råvarer til produksjon av nye plastprodukter.
Malingsspann av metall kvernes opp i småbiter som vaskes og skilles ut ved hjelp av store magneter. Metallet sendes til metallgjenvinning og videre til smelteverk. Malingsavfall sendes til energigjenvinning og ender opp som strøm og varme.

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook