Medisiner

Apotekene tar imot medisiner og legemiddelrester. Alle apotek er pliktig til å ta imot slikt avfall fra privatpersoner, uavhengig av hvor medisinen er kjøpt, og uten kostnader for kunden.

Hvorfor må det leveres slik?
Medisiner er miljøfarlig avfall og skal ikke helles i vasken, kastes i søppelkassen eller i toalettet, slik at de kan skade naturen eller havne i feil hender.

Hvordan behandles det?
De medisinene du ikke bruker skal tas ut av pakningen og legges i en pose som du returnerer til apoteket, som igjen sorterer dem og sender dem til forsvarlig destruering.

Hva blir det til?
Noen medisinrester sendes til forbrenning, mens andre behandles som farlig avfall. Slik unngår vi at legemidlene skader naturen eller havner i feil hender.

Ønsker du å vite mer om sortering?

www.sortere.no

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook