Spraybokser

Barberskumboks og andre spraybokser inneholder drivgass. Spraybokser med og uten innhold vil vi at du sorterer ut som farlig avfall og leverer til gjenvinningsstasjonen. 

Hvorfor må det leveres slik?
Ikke alle spraybokser er farlige, men ved å levere alle som farlig avfall, slipper du som forbruker å gjøre vurderingen.

Hvordan behandles det?
Spraybokser blir sortert av fagfolk etter at de er kommet til mottaket for farlig avfall. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. 

Hva blir det til?
Det farlige avfallet destrueres eller gjenvinnes slik at det ikke er til skade for miljøet. 

Ønsker du å vite mer om sortering?

www.sortere.no

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook