Svartelistede planter

Svartelistede planter er planter som ikke er en naturlig del av norsk natur og utgjør en høy økologisk risiko. Det vil si at de kan fortrenge andre arter som vi ønsker å ta vare på. Eksempler er: Rynkerose, lupin, kjempebjørnekjeks, parkslirekne med flere.

Hvor skal de leveres?
Hvis du vet at hageavfallet inneholder svartelistede planter med frø, skal du kaste dem i grå dunk for restavfall. Du kan også pakke dem inn og levere dem som restavfall til forbrenning på en av våre gjenvinningsstasjoner. Gi beskjed i vekta om hva det er du har med.

Hvorfor må det leveres slik?
Svartelistede planter sprer seg aggressivt, er livskraftige og danner tette bestander som fortrenger andre vekster.

Hvordan behandles de?
Svartelistede planter destrueres sammen med restavfall å energigjenvinningsanlegget Returkraft like nord for Kristiansand sentrum.

Ønsker du å vite mer?

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook