Avfallsplan 2017-2020

Avfallsplanen er et styrende dokument for Avfall Sør og kommunenes arbeid på avfallsområdet.Dette er Avfallsplan 2017-2020, endelig versjon av februar 2017, vedtatt i Avfall Sørs fire eierkommuner.

Les bladbar versjon av planen.