Avfall Sør har utarbeidet en IT- og digitaliseringsstrategi som skal bidra med å strømlinjeforme og effektivisere driften. Strategien skal i tillegg understøtte de behov innbyggerne og ansatte har for nye og bedre tjenester ved hjelp av moderne digitale løsninger.