Avfall Sør tar samfunnsansvar

Vedlagte rapport viser en oversikt over de områder der Avfall Sør tar et utvidet samfunnsansvar.