Sorteringsveiledere

Vi har laget noen sorteringsveiledere som plakater for bruk i søppelrom/avfallsbod.  Her viser vi foto av eksempler på avfall som skal sorteres i riktig dunk eller i rett kammer på nedgravd container. Ha du behov for et sett med 5 plakater kan disse fås og hentes i Avfall Sørs administrasjon - Vige havnevei 90 - 2. etasje.  
Du kan også skrive dem ut fra vedlagte filer.

I Smart Sortert sorteringsveileder, finner du diverse info om din avfallshåndtering.

God kildesortering!