Konsernstrategi 2016-2025

Kortversjon av vedtatt konsernstrategi for perioden 2016-2025