Nyinnflyttere

Det er viktig å gjøre seg kjent med hvilke ordninger som gjelder for ulike tjenester i den kommunen du nå er flyttet til.  Renovasjon er en av flere tjenester som ikke utføres likt over hele landet.

Er du ny i Kristiansand eller Vennesla kommuner kan du lese mer om renovasjonsordningen i dette heftet.