TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Nyinnflyttere

Det er viktig å gjøre seg kjent med hvilke ordninger som gjelder for ulike tjenester i den kommunen du nå er flyttet til.  Renovasjon er en av flere tjenester som ikke utføres likt over hele landet.

Er du ny i Kristiansand, Songdalen, Søgne eller Vennesla kommuner kan du lese mer om renovasjonsordningen i dette heftet.