Dunk til bioavfall

Hva er bioavfall? 

 

Mat- og hageavfall egner seg for kompostering og kalles bioavfall.

Eksempler: Rester fra fisk, kjøtt, brød, frukt og grønnsaker. Papir som har vært i kontakt med mat (servietter, tørkepapir). Hageavfall, som blomster, potteplanter, kvister og løv.

Bioavfall skal være biologisk nedbrytbart. Kast ikke avfall i brun dunk som ødelegger kvaliteten på kompostproduktene: Plast, glass, metall, bleier, medisiner, aske, grus eller steiner.

Hvordan bruke den brune dunken
Bioposer bruker du i matavfallskurven du har på kjøkkenet. Ikke stu posen for full og knytt igjen før du legger posen ut i brun avfallsdunk. Brun dunk må tømmes minimum 12 ganger i året for å unngå lukt- og hygieneproblemer.

For å få nye bioposer knytter du på en biopose på brun dunk ved neste tømming. Renovatøren vil da levere ut en ny rull bioposer til deg.

Ny rull med bioposer får du ved å knytte en tom biopose på håndtak på dunk for bioavfall.
I nødstilfelle kan du hente er par poser her:

For å unngå lukt
Ekstra fuktig avfall pakkes inn i avispapir. Frys ned f.eks. rekeskallet og legg det i den brune dunken like før tømming. Vask dunken ved behov med såpe og vann. Dette er spesielt viktig om sommeren. Tøm oftere om sommeren.

Avfall Sør tilbyr følgende dunker for bioavfall:

Avfallstype Farge 120/140 liter 240 liter 660 liter 1.000 liter
Bioavfall Brun    
Beholderstørrelse Antall hjul Maksimal høyde uten lokk Maksimal bredde Maksimal dybde
120 liter 2 890 mm 490mm 555 mm
140 liter (nye dunker) 2      
240 liter 2 995 mm 590 mm 740 mm

Hjemmekompostering

Avfall Sør legger til rette for hjemmekompostering dersom du ønsker det.

Les mer