Innsamling av glass- og metallemballasje

Filmplakat for den fjerde dunken, ny dunk for innsamling av glass- og metallemallasje

Våren 2019 startet Avfall Sør med ny henteordning for glass- og metallemballasje. Husholdninger i Avfall Sørs eierkommuner fikk utdelt nye dunker for glass- og metallemballasje. Dunkene er grå dunk med burgunder lokk og har et standard volum på 140 liter.

 

Tømminger

 • Dunk for glass- og metallemballasje tømmes hver 8. uke, på samme faste ukedag som man har tømming av bioavfall og restavfall. På tømmedag triller du dunk(er) du ønsker tømt fram til vei eller fortauskant innen kl. 06.00. Dunken(e) skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er et signal til renovatøren at dunken ønskes tømt.
 • Dagens returpunkter for glass- og metallemballasje fases ut når ny innsamlingsordning innføres.

Kostnader:

 • Tømming av dunker for glass- og metallemballasje foretas uten ekstra kostnader for husholdningene.
 • Husk på at mye av glass- og metallemballasjen kastes i dag i dunk for restavfall. Ved utsortering av glass- og metallemballasje i egen dunk reduseres volumet av restavfall. Færre tømminger av restavfall medfører igjen redusert renovasjonsgebyr

 

SMS-varsling og tømmekalender:

 • SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje er først klar sommeren 2019. www.avfallsor.no/sms-varsel.

  Husholdninger i Songdalen, Søgne og Vennesla som får utdelt dunker i mars vil få første tømming i mai. Før første tømming sender Avfall Sør ut SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.

  Husholdninger i Kristiansand vil få utdelt dunk en gang fra april og ut juni. Det vil si at første tømming vil foretas fra juni til august. Før første tømming sender Avfall Sør ut SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. 


 • Tømmekalender med nye tidspunkt for tømminger av glass- og metallemballasje vil først bli klar for husstander i Songdalen, Søgne og Vennesla.  Denne er forhåpentligvis klar til midten av mai: www.avfallsor.no/tommekalender/

Mer informasjon:

 • Til høyre på siden finner du informasjonsmateriell som sammen med et brev, sendes ut til samtlige husstander i slutten av februar. Har du ikke mottatt eller har behov for flere eksemplarer av dette materiellet, kan du henvende deg til post@avfallsor.no så hjelper vi deg.

Spørsmål og svar
Vi har samlet noen vanlige spørsmål med svar. Klikk her for å vise alle.

Har du spørsmål om ny innsamlingsordning? Benytt kontaktskjemaet under:

Opplysningene lagres i systemet for innkommende henvendelser og videreformidles ikke til andre.