Dunk til restavfall

Hva er restavfall?
Restavfall er det avfallet som er igjen etter at du har sortert ut det som kan gjenvinnes.
Eksempler: Kald aske, gummi, lær, tau, støvsugerposer, avfall fra kjæledyr (kattesand m.v), hard plast, bleier, ødelagte tekstiler m.m.

Kast ikke elektriske apparater, batterier, lyspærer (EE-avfall), malingrester eller giftige stoffer i den grå dunken. Heller ikke  «Ikke brennbart avfall», – f.eks. metalldeler, keramikk og større stein- og betongprodukter. Slikt avfall skal leveres til en gjenvinningsstasjon.

Hvordan bruke dunken til restavfall?
Legg avfallet i poser og knytt igjen før du legger dem ut i den grå dunken.  Behovet for rengjøring vil da reduseres. Dunken må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes. Avfallet må heller ikke pakkes så hardt at det blir vanskelig for renovatøren å få tømt avfallet.

Avfallstype Farge 120/140 liter 240 liter 660 liter 1.000 liter
Restavfall Grå

 

 

 

 

 

 

 

Grå 660 liters

 

Grå 1.000 liters

Beholderstørrelse Antall hjul Maksimal høyde uten lokk Maksimal bredde Maksimal dybde
120 liter 2 890 mm 490mm 555 mm
140 liter (nye dunker) 2      
240 liter 2 995 mm 590 mm 740 mm
660 liter 4 1.230 mm 1.370 mm 850 mm
1.000 liter 4 1.290 mm 1.370 mm 1.190 mm

 

Hvordan sortere riktig? Her er typisk restavfall

Trenger du større avfallsdunk?

Trenger du større eller mindre avfallsdunk? Ta kontakt med oss så fikser vi det enkelt. 

Les mer