Grønn dunk til papp /papir

Sortering
Legg sortert papp og papir i grønn dunk så bidrar du til at viktige ressurser brukes om igjen.
Eksempler: Aviser, magasiner, bøker, hefter, kopipapir, pappesker og flatklemte kartonger.  Vi vil også ha skylte og tørre drikkekartonger. Du kan skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en sjuende - til en kubbe. Skriver du på tydelig navn og telefonnummer kubben, er du automatisk med i Returkartonglotteriet og kan vinne store pengepremier. 

Papp/papir som er tilsølt med matrester o.l. skal legges i brun dunk eller i beholder for hjemmekompostering. Julepapir og plastbelagt papp/papir skal legges i grå dunk.  Dette gjelder også dersom det er tilgriset med olje, maling eller lignende.

Hvordan bruke den grønne dunken
Sett en kasse lett tilgjengelig der du samler papp og papir som skal kastes.  Det blir da enkelt å tømme innholdet fra kassen opp i den grønne dunken.

Hvis papirdunken fylles lenge før den skal tømmes, kan du bestille en større grønn dunk hos Avfall Sør. Det er kun en liten prisforskjell mellom 120 l og 240 l størrelse. Har du ekstra mye papp og papir, kan dette leveres på gjenvinningsstasjonene.  Du kan også sette igjen pappemballasjen i forretningen når du kjøper noe.

 Avfall Sør tilbyr følgende dunker for papiravfall:

Avfallstype Farge 120/140 liter 240 liter 660 liter 1.000 liter
Papiravfall Grønn

 

 

 Grønn 660 liters

 Grønn 1.000 liters

Beholderstørrelse Antall hjul Maksimal høyde uten lokk Maksimal bredde Maksimal dybde
120 liter 2 890 mm 490mm 555 mm
140 liter (nye dunker) 2      
240 liter 2 995 mm 590 mm 740 mm
660 liter 4 1.230 mm 1.370 mm 850 mm
1.000 liter 4 1.290 mm 1.370 mm 1.190 mm

 

 

Trenger du større dunk?

Trenger du større eller mindre avfallsdunk? Ta kontakt med oss så fikser vi det enkelt. 

Les mer

Hvordan sortere riktig? Her er hjelp på veien.