Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Hjemmekompostering og Bokashi

Hjemmekompostering er et alternativ til brun dunk.  Kompostering er både nyttig og morsomt.  Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Komposten må etterses og bearbeides for å få et godt sluttprodukt.  Du må også disponere nok hageareal til å kunne bruke komposten du produserer.

Veiledning/ kontroll

Vi vil følge opp de som inngår avtale om hjemmekompostering med veiledning og kontroll. Vi sjekker at kompostbeholderen er av godkjent type. Vi ser hvordan kompostprosessen fungerer, måler temperatur og gir praktiske tips. Eventuelle problemer kan tas opp over telefonen, og du kan bestille kontroll dersom du har behov for det. Du betaler et årlig komposteringsgebyr.  Dette gir deg bl.a. rett til å hente gratis strø på gjenvinningsstasjonene til bruk i kompostprosessen.

Kompostering med Bokashi

Avfall Sør godkjenner Bokashi på lik linje med hjemmekompostering. Bokashi egner seg godt til bruk i leiligheter og er en enkel og smart kjøkkenkompostering som på noen uker omdanner matavfall til næringsrik jord og gjødsel. Bokashi er lettvint, krever liten plass, lukter ikke vondt og passer like fint i byen som i hus med hage. Mer info finner du ved å Google Bokashi.

Reduksjon i pris

Det gis ikke et direkte tilskudd til hjemmekompostering/bokashikompostering, men husholdninger som inngår avtale om hjemmekompostering vil slippe å betale det variable tømmegebyret for brun dunk. Dette beløpet utgjør i 2020 kr. 33,86 per tømming. Man betaler et årlig administrasjonsgebyr tilsvarende dagens årsgebyr for hjemmekompostører.  Beløpet er i 2020 på kr. 67,56,-.  For et normalabonnement med 18 tømminger av brun dunk utgjør den årlige besparelsen i 2020 kr. 541,92 inklusive moms.

Kompostering av hageavfall

Det kreves ingen avtale for å kompostere rent hageavfall åpent i en komposthaug.  Det er ikke nødvendig å legge slikt avfall i den brune dunken eller i kompostbeholderen.  Kaldkompostering av hageavfall gir verdifull jord, men kan ta noe lengre tid.