10 tips til hvordan du skal redusere matsvinn

Hver innbygger i Kristiansandsregionen kaster 30 kilo spiselig mat i løpet av ett år.  Det er ca. 2.700 kroner per person - rett i søppelkassa!
Her er tips til hvordan du kan redusere matsvinnet.