Ny dunk til glass- og metallemballasje

Våren 2019 starter Avfall Sør med ny henteordning for glass- og metallemballasje. Husholdninger i Avfall Sørs eierkommuner får nå utdelt nye dunker for glass- og metallemballasje. Dunkene er grå dunk med burgunder lokk og har et standard volum på 140 liter.

Plan for utdeling av dunker:

Songdalen, Søgne og Vennesla:
I løpet av mars 2019 ble samtlige dunker utkjørt i disse tre kommunene.

Kristiansand:
Utkjøringen startet opp ca 1. april og ble ferdigstilt i løpet av juni.

Tømminger

  • Innen 1. juli skal skal alle husstander, inkludert borettslag og sameier få dunk for glass- og metallemballasje. Det betyr at innbyggerne slipper å bringe glass- og metallemballasje til et returpunkt.
  • Den nye dunken kan tas i bruk med det samme den er mottatt. 
  • Dunken tømmes hver 8. uke, på samme faste ukedag som man har tømming av bioavfall og restavfall. På tømmedag triller du dunk(er) du ønsker tømt fram til vei eller fortauskant innen kl. 06.00. Dunken(e) skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er et signal til renovatøren at dunken ønskes tømt.
  • Dagens returpunkter for glass- og metallemballasje fases ut når ny innsamlingsordning innføres.

Kostnader:

  • Utdeling og tømming av dunker for glass- og metallemballasje foretas uten ekstra kostnader for husholdningene.
  • Husk på at mye av glass- og metallemballasjen kastes i dag i dunk for restavfall. Ved utsortering av glass- og metallemballasje i egen dunk reduseres volumet av restavfall. Færre tømminger av restavfall medfører igjen redusert renovasjonsgebyr

SMS-varsling og tømmekalender:

  • Avfall Sør sender ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019 på www.avfallsor.no/sms-varsel
  • Tømmekalender med nye tidspunkt for tømminger av glass- og metallemballasje er klar fra begynnelsen av juli 2019: www.avfallsor.no/tommekalender/

Mer informasjon:

  • Til høyre på siden finner du informasjonsmateriell som sammen med et brev, sendes ut til samtlige husstander i slutten av februar. Har du ikke mottatt eller har behov for flere eksemplarer av dette materiellet, kan du henvende deg til post@avfallsor.no så hjelper vi deg.

 

 

Spørsmål og svar
Vi har samlet noen vanlige spørsmål med svar. Klikk her for å vise alle.

Har du spørsmål om ny innsamlingsordning? Benytt kontaktskjemaet under: