Nytt abonnement

Nytt abonnement bestilles ved innflytting i nytt hus.  Alle husholdninger er pliktige til å være med i kommunal innsamlingsordning og sortere avfallet i grønn, brun og grå dunk.

Det er store variasjoner i hvor mange personer og/eller husstander dunkene skal betjene og hvor flink den enkelte husstand er til å sortere.  Sammen med abonnenten bestemmer Avfall Sør antall og størrelse på dunkene som skal leveres.  Delt abonnement kan være et alternativ for husholdninger med små avfallsmengder.  Hjemmekompostering er et alternativ til brun dunk.

Endring av abonnement/ bytting av dunker

Flytter du inn i et hus som har vært bebodd før, vil tidligere eiers renovasjonsabonnement automatisk bli overført til deg som ny huseier.
Dersom du finner ut at antall dunker eller størrelser på dunkene ikke passer ditt behov, vennligst ta kontakt med Avfall Sør, så ordner vi med bytting.

 

Opplysningene lagres i systemet for innkommende henvendelser og videreformidles ikke til andre.