TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Bytte avfallsdunkDersom du finner ut at antall dunker eller størrelser ikke passer ditt behov, vennligst ta kontakt med Avfall Sør, så ordner vi med bytting.
Du kan bruke Kontaktskjema og sende oss en melding.

Vi merker dunken(e) med brikke, adresselapp og retningspil og leverer/bytter dunk(er) hjemme hos deg.  I 2018 koster dette kr 510,64 inkl.mva.

Dersom noen av dunkene skulle være sprukket eller ødelagt ved tømming, vil vi gjerne ha beskjed om dette. Vi har en egen «byttebil» som henter inn og leverer ut nye dunker. Utkjøring dekkes i disse tilfellene av Avfall Sør.

 

Hvordan sortere riktig? Her er hjelp på veien.