Avfall Sør kan tilby følgende dunker til våre kunder:

 

Avfallstype Farge 120 liter 240 liter 660 liter 1.000 liter
Bioavfall Brun    
Papiravfall Grønn

 

 

 Grønn 660 liters

 Grønn 1.000 liters

Restavfall Grå

 

 

 

 

 

 

 

Grå 660 liters

 

Grå 1.000 liters

Beholderstørrelse Antall hjul Maksimal høyde uten lokk Maksimal bredde Maksimal dybde
120 liter 2 890 mm 490mm 555 mm
240 liter 2 995 mm 590 mm 740 mm
660 liter 4 1.230 mm 1.370 mm 850 mm
1.000 liter 4 1.290 mm 1.370 mm 1.190 mm