eFaktura og AvtaleGiro

Du kan bruke eFaktura for å betale alle fakturaer fra Avfall Sør Husholdning AS – til vår bankkonto 3000 19 24466.
Dersom du bruker eFaktura får du fakturaene tilsendt i nettbanken, ferdig utfylt med KID-nummer og kontonummer. Det eneste du trenger å gjøre, er å bekrefte betalingen.

Kom i gang med eFaktura

Si ja takk når du får spørsmål om du vil ta i bruk eFaktura etter å ha betalt en faktura i nettbanken din. eFakturareferansen for Avfall Sør Husholdning AS er de første 8 sifrene av kidnummeret som står på fakturaen.

Fordeler med eFaktura

 • eFakturaen kommer ferdig utfylt inn i din nettbank. Det eneste du trenger å gjøre er å bekrefte betalingen.
 • eFaktura er et fleksibelt system. Du har oversikt over både betalte og ubetalte fakturaer i nettbanken. Fakturadetaljer kan hentes frem og eventuelt skrives ut.
 • Dersom du ønsker det, kan du bli varslet via e-post hver gang det kommer en ny eFaktura i nettbanken. Husk at du må endre e-postadressen i avtalen dersom du bytter e-postadresse. Dette gjør du selv i din nettbank.
 • Siden fakturaene kommer elektronisk til nettbanken din, er du ikke avhengig av ordinær postkasse, som for eksempel hvis du er på reise.
 • Du unngår purringer og morarenter ved for sen betaling, selvfølgelig avhengig av at det er penger på konto ved betalingstidspunktet og at du har bekreftet betalingen.
 • Dersom du skifter bank eller bruker flere banker, følger eFakturaen med uten at du behøver å foreta deg noe.

efaktura.no

 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste fakturaer. Med AvtaleGiro sørger banken for at fakturaene betales direkte fra konto på forfallsdato.

Kom i gang med AvtaleGiro

Når du i nettbanken betaler en faktura til Avfall Sør Husholdning vil du bli spurt om du ønsker AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale fakturaer tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.

Fordeler med AvtaleGiro

 • Du har alltid full oversikt og kontroll via kontofon, nettbank og kontoutskrift.
 • Du blir varslet minst 7 dager før forfall, da har du full kontroll med fakturaene dine. Er du nettbankkunde, vil du også kunne se fakturaene i forfallsregisteret.
 • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.
 • Du slipper å tenke på betalingen selv, da banken trekker beløpet på forfallstidspunktet.
 • Du unngår purringer og morarenter ved for sen betaling, selvfølgelig avhengig av at det er penger på konto ved betalingstidspunktet.
 • Du kan om ønskelig stoppe enhver betaling før den forfaller.

avtalegiro.no

 

Kombinasjon av eFaktura med AvtaleGiro

Du kan velge å motta varsel for AvtaleGiro rett i nettbanken som eFaktura. Ved å kombinere AvtaleGiro og eFaktura blir regningene dine fortsatt betalt automatisk på forfallsdato, men varselet med fakturadetaljene sendes direkte i nettbanken din og lagres der.  Dermed er tjenesten helt papirløs, og det går fort å finne igjen betalte regninger.