Renovasjonsgebyr 2018

Travel lørdag ved gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken

Lovhjemmel, forskrift og retningslinjer

Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene.  Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale (Forurensingslovens § 34). Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen,  bl.a. tømming hos husstandene, drift av returpunkter og gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet. 

Slik beregnes renovasjonsgebyret.

Søke om fritak fra renovasjonsgebyr