Renovasjonsgebyr 2020Husholdningsrenovasjon:
For syvende året på rad økes ikke normalgebyret til våre kunder i 2020.
Normalgebyret er det samme som i 2019; kr. 3.925,- inklusive moms.

Hytterenovasjon:
Gebyret for hytterenovasjon er også uendret fra 2019 til 2020; kr. 1.682,- inklusive moms.

 

Lovhjemmel, forskrift og retningslinjer

Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene.  Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale (Forurensingslovens § 34). Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen,  bl.a. tømming hos husstandene, drift av returpunkter og gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet. 

Søke om fritak fra renovasjonsgebyr