Spørsmål om faktura

1
Hvordan beregnes renovasjonsgebyret?

Renovasjonsgebyret består av en fast- og en variabel del. Den faste delen dekker bl.a. administrasjon og bruk av gjenvinningsstasjoner. Størrelsen på den variable delen av renovasjonsgebyret kan du påvirke ved aktivt å velge hvor mange ganger du setter fram dunk til bioavfall og restavfall til tømming. Den faste delen av renovasjonsgebyret beregnes etter antall boenheter på eiendommen, ikke etter antall/størrelse dunker. Alle boenheter på en eiendom kan benytte Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner.

2
Hvorfor får man avregning for tømminger av brun dunk på 1. termin renovasjon?

Av hensyn til hygiene skal dunk for bioavfall tømmes minst 12 ganger i året. Dersom din husstand hadde færre enn 12 tømminger i fjor, må du betale et gebyr som tilsvarer forskjellen mellom 12 tømminger og antall tømminger som ble registrert i fjor på din adresse.

3
Hvor ofte sendes det ut faktura og når er det forfall?

Faktura sendes ut 4 ganger pr. år med forfall: Periode 01.01. – 31.03. Forfall ca. 15. mars Periode 01.04. – 30.06. Forfall ca. 15. juni Periode 01.07. – 30.09. Forfall ca. 15. september - Periode 01.10. – 31.12. Forfall ca. 15. desember

4
Hvilken betydning har KID-nummeret ved betaling?

Riktig KID-nummer sørger for at innbetalingen blir godskrevet riktig faktura og riktig kunde.

5
Kan jeg låne «naboens» KID-nr på samme type faktura?

Nei, da vil betalingen automatisk bli godskrevet «naboen», og din faktura vil fortsatt stå som ubetalt.

6
Jeg har flyttet eller adressen på fakturablanketten er feil?

Ta kontakt på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no for å melde adresseendring.

7
Hva gjør jeg hvis jeg har mistet fakturablanketten?

Ta kontakt på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no og be om en kopi.

8
Jeg har innbetalt for mye, – hva skal jeg gjøre?

Ta kontakt på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no Vi refunderer selvsagt feil innbetalt beløp, eventuelt overføres for mye innbetalt til neste faktura. Oppdager du ikke at du har betalt dobbelt, vil Avfall Sør Husholdning gjøre dette ut fra egenkontroll

9
Jeg har fått purring og lurer på om fakturaen er betalt?

Kontakt oss på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no

10
Må jeg betale renter på for sent betalte fakturaer?

Ja, renter beregnes etter gjeldende rentesatser.

11
Må purregebyr betales?

Ja, ubetalte purregebyr overføres automatisk til neste regning.

12
Jeg har kjøpt/solgt bolig midt i en termin – kan man splitte fakturaen?

Nei. Dette skal megler ta seg av. Eventuelt må kjøper/selger ordne dette seg imellom.

13
Jeg har overtatt en bolig midt i en termin, – hva med tidligere tømminger som ikke er fakturert enda?

Tømmingene som ble foretatt før du overtok boligen skal alltid belastes tidligere eier. Avregning foretas i forbindelse med salgsoppgjøret. Oversikt over utestående innhentes hos Avfall Sør Husholdning, telefon 38 17 70 60 eller send e-post til: post@avfallsor.no

14
Kan jeg få fritak dersom huset står tomt?

Blir et hus stående tomt i 6 måneder eller mer, kan du sende en skriftlig søknad til Avfall Sør, Postboks 4094, 4689 Kristiansand om periodefritak for renovasjonsgebyr.