Spørsmål om faktura

Hvordan beregnes renovasjonsgebyret?

Renovasjonsgebyret består av en fast- og en variabel del. Den faste delen dekker bl.a. administrasjon, bruk av returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Størrelsen på den variable delen av renovasjonsgebyret kan du påvirke ved aktivt å velge hvor mange ganger brun- og grå dunk tømmes. Den faste delen av renovasjonsgebyret skal fra 2015 beregnes etter antall boenheter på eiendommen, ikke etter antall/størrelse dunker. Alle boenheter på en eiendom kan benytte returpunkter og gjenvinningsstasjoner, og endringen gjøres for å få til en mer rettferdig fordeling av faste kostnader.

Hvorfor får man avregning for tømminger av brun dunk på 1. termin renovasjon?

Av hensyn til hygiene skal den brune dunken tømmes minst 12 ganger i året. Dersom din husstand hadde færre enn 12 tømminger i fjor, må du betale et gebyr som tilsvarer forskjellen mellom 12 tømminger og antall tømminger som ble registrert i fjor på din adresse.

Hvor ofte sendes det ut faktura og når er det forfall?

Faktura sendes ut 4 ganger pr. år med forfall: Periode 01.01. – 31.03. Forfall ca. 15. mars Periode 01.04. – 30.06. Forfall ca. 15. juni Periode 01.07. – 30.09. Forfall ca. 15. september - Periode 01.10. – 31.12. Forfall ca. 15. desember

Hvilken betydning har KID-nummeret ved betaling?

Riktig KID-nummer sørger for at innbetalingen blir godskrevet riktig faktura og riktig kunde.

Kan jeg låne «naboens» KID-nr på samme type faktura?

Nei, da vil betalingen automatisk bli godskrevet «naboen», og din faktura vil fortsatt stå som ubetalt.

Jeg har flyttet eller adressen på fakturablanketten er feil?

Ta kontakt på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no for å melde adresseendring.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet fakturablanketten?

Ta kontakt på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no og be om en kopi.

Jeg har innbetalt for mye, – hva skal jeg gjøre?

Ta kontakt på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no Vi refunderer selvsagt feil innbetalt beløp, eventuelt overføres for mye innbetalt til neste faktura. Oppdager du ikke at du har betalt dobbelt, vil Avfall Sør Husholdning gjøre dette ut fra egenkontroll

Jeg har fått purring og lurer på om fakturaen er betalt?

Kontakt oss på telefon 38 17 70 60 eller send en e-post til: post@avfallsor.no

Må jeg betale renter på for sent betalte fakturaer?

Ja, renter beregnes etter gjeldende rentesatser.

Må purregebyr betales?

Ja, ubetalte purregebyr overføres automatisk til neste regning.

Jeg har kjøpt/solgt bolig midt i en termin – kan man splitte fakturaen?

Nei. Dette skal megler ta seg av. Eventuelt må kjøper/selger ordne dette seg imellom.

Jeg har overtatt en bolig midt i en termin, – hva med tidligere tømminger som ikke er fakturert enda?

Tømmingene som ble foretatt før du overtok boligen skal alltid belastes tidligere eier. Avregning foretas i forbindelse med salgsoppgjøret. Oversikt over utestående innhentes hos Avfall Sør Husholdning, telefon 38 17 70 60 eller send e-post til: post@avfallsor.no

Kan jeg få fritak dersom huset står tomt?

Blir et hus stående tomt i 6 måneder eller mer, kan du sende en skriftlig søknad til Avfall Sør Husholdning, Postboks 4094, 4689 Kristiansand om periodefritak for renovasjonsavgiften.