Vedlegg til faktura

Vi lager et vedlegg med aktuell informasjon som sendes ut sammen med fakturaen fire ganger pr. år.