Tømming av dunkerAlle husstander får besøk av renovasjonsbil en gang i uka.  Bilen har to kammer (lasterom) – ett til bioavfall og ett til restavfall.  Du bestemmer selv om dunk til bioavfall og dunk til restavfall skal tømmes på din faste tømmedag.  Dunk til papiravfall tømmes hver fjerde uke.

Plassering

Det er viktig å plassere avfallsdunkene slik at sjåføren forstår at de skal tømmes.  Dunken skal trilles helt ut til fortauskant eller veikant på tømmedag, innen kl. 06:00.  Det er derfor lurt å sette ut dunken dagen før. Dunkene må settes slik at den gule pilen på lokket peker ut mot gata.  Vis hensyn til naboer og trafikk – sett dunkene tilbake så raskt som mulig etter at de er tømt.

Overfylte dunker

Dunkene må ikke fylles opp så mye at de ikke kan lukkes helt igjen.  De må heller ikke inneholde så tunge gjenstander at det blir vanskelig å flytte dem.  Ikke pakk avfallet så hardt sammen at dunkene blir vanskelige å tømme.

Tømming av dunk for bioavfall – minimum 12 ganger pr. år

Når det blir varmt i været er det viktig at den dunken til bioavfall tømmes oftere, – hver uke i den varmeste perioden.  Oftere tømming (minimum 12 tømminger pr. år) anbefales for å unngå lukt- og hygieneproblemer.  Husk å rengjøre dunkene med jevne mellomrom.  Unngå vått hageavfall i brun dunk om vinteren.  Slikt fuktig avfall fryser lett fast i beholderen og gjør tømming vanskelig.

Klar vei

Huseieren må sørge for at veien frem til dunken er fri for snø og andre hindringer.  Når snøfall gjør veiene ufremkommelige vil vi tømme dunkene så snart det er brøytet.

Unntak for eldre/uføre

Eldre, syke og uføre personer kan søke Avfall Sør om dispensasjon fra kravet om å trille dunken frem til vei.  Se administrativ retningslinje nr. 4 med tilhørende søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med oss på telefon 38 17 70 70 om du har behov for mer informasjon.

Finn din tømmekalender    Få SMS-varsel

 

Her kan du søke om fritak for renovasjonsgebyr