Fellestjenester

Avdelingen har ansvar for innkjøp og anskaffelser, data, statistikk og kommunikasjon.

Avdelingsleder Fellestjenester