Gjenvinning og behandling

Avdelingen har ansvar for mottak og behandling av avfallet som leveres på våre fire gjenvinningsstasjoner.
Støleheia avfallsanlegg driver kompostering av bioavfall i tillegg til en rekke andre aktiviteter.

 

Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
38 17 70 72 / 900 73 233
Driftsleder Støleheia
38 15 23 91 / 918 70 485
Driftsleder MJåvann
38 18 53 90 / 906 65 635
Driftsleder Sørlandsparken
480 81 851