Gjenvinning og behandling

Avdelingen har ansvar for mottak og behandling av avfallet som leveres på våre fire gjenvinningsstasjoner.
Støleheia avfallsanlegg driver kompostering av bioavfall i tillegg til en rekke andre aktiviteter.

 

Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
Driftsleder Støleheia
38 15 23 91 / 91 87 04 85
Driftsleder MJåvann
38 18 53 90 / 90 66 56 35
Driftsleder Sørlandsparken
48 08 18 51