Kunde og innsamling

Avdelingen har ansvar for innsamling av avfall fra husholdninger og hytter og avfall som leveres til returpunktene.
Avdelingen har en driftsavdeling og et kundesenter som betjener henvendelsene til Avfall Sør. 

Avdelingsleder Kunde og innsamling
38 10 26 75 / 932 00 802
Merete Amundsen
Fagleder Kunde og innsamling
38 10 26 65 / 954 19 220
Driftsleder Kunde og innsamling
38 17 70 62 / 916 37 868