Kunde og innsamling

Avdelingen har ansvar for innsamling av avfall fra husholdninger og hytter og avfall som leveres til returpunktene.
Avdelingen har en driftsavdeling og et kundesenter som betjener henvendelsene til Avfall Sør. 

Linn Olsen Nordbye
Avdelingsleder Kunde og innsamling
Leder kundesenter
95 74 92 20
Driftsleder Kunde og innsamling
38 17 70 62 / 91 63 78 68