Ledergruppa

Administrerende direktør
38 17 70 77/95 11 89 99
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
38 17 70 72 / 900 73 233
Avdelingsleder Økonomi
38 17 70 63 / 952 12 139
Avdelingsleder Kunde og innsamling
38 10 26 75 / 932 00 802
Solfrid Myklebust
Avdelingsleder HR/HMS
97 59 33 07
Trond A. Johansen
Avdelingsleder Fellestjenester
99 70 11 66